PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”
Sáng 19/5, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”. Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU, các cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên, người dân đã nhận thức đúng đắn về mục tiêu, ý nghĩa của Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm (Đề án OCOP). Trong quá trình triển khai, Đề án nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền các cấp; các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân đã tích cực triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp gắn với việc phát huy tiềm năng thế mạnh của quê hương để tập trung sản xuất, chế biến ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đảm bảo chất lượng theo đúng quy chuẩn, đáp ứng nhu cầu thị trường. Các chủ thể OCOP được nâng cao vị thế trong xã hội nên càng tự tin hơn khi tham gia Đề án.

Đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 155 sản phẩm được công nhận đạt 3 sao trở lên. Trong đó, sản phẩm miến dong của Hợp tác xã Tài Hoan được công nhận sản phẩm OCOP 5 sao quốc gia, 11 sản phẩm OCOP 4 sao, 143 sản phẩm OCOP 3 sao. Toàn tỉnh có 13 sản phẩm đã có vùng nguyên liệu đạt chuẩn hữu cơ, VietGap, GACO-WHO; 4 chủ thể duy trì hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong quá trình sản xuất; 100% các sản phẩm OCOP đã được đăng bán trên sàn giao dịch điện tử shopee, Lazada, Sendo, Tiki, Voso…

Bên cạnh những kết quả đạt được, đến nay, toàn tỉnh còn 58/108 xã, phường, thị trấn chưa có sản phẩm OCOP; sản phẩm du lịch được cấp giấy chứng nhận OCOP còn ít; các chủ thể tham gia Đề án có nội lực và khả năng quản trị sản xuất còn hạn chế; một số địa phương chưa quan tâm đến công tác duy trì, phát triển sản phẩm OCOP…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào dự thảo báo cáo; phân tích làm rõ những kết quả đạt được, chỉ rõ những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân trong 3 năm triển khai thực hiện Đề án OCOP. Trước yêu cầu của tình hình mới, các đại biểu đã thống nhất ban hành Kết luận về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án OCOP trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đã khẳng định Đề án OCOP được triển khai thành công, thay đổi nhận thức của cấp ủy, chính quyền và người dân trong phát triển sản xuất hàng hóa, kinh tế thị trường; khai thác được tiềm năng, bản sắc văn hóa của Bắc Kạn; góp phần thay đổi bộ mặt của đô thị và nông thôn, quảng bá hình ảnh Bắc Kạn, người dân Bắc Kạn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Đề án OCOP giai đoạn 2021 - 2025; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện phát triển kinh tế khu vực nông thôn.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền nội dung các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII và nội dung Chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025 để các cấp, các ngành, người dân hưởng ứng tham gia.

Lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện có hiệu quả các chính sách để hỗ trợ các chủ thể OCOP nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp, góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Tập trung củng cố, nâng cấp các sản phẩm đã được công nhận đạt chuẩn OCOP cả về quy mô và chất lượng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo tham mưu hoàn chỉnh Kết Luận của Hội nghị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Đề án OCOP trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, cần tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hiện Đề án nhằm kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc và những bất cập, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện; nghiên cứu cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển OCOP phù hợp với định hướng và điều kiện thực tế của địa phương…/.

Hương Dịu