PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư
Sáng 29/3, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (Chỉ thị số 13-CT/TW). Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, thời gian qua, Chỉ thị số 13-CT/TW được nghiêm túc triển khai thực hiện từ tỉnh đến cơ sở đã tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức và Nhân dân về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức đều có nhận thức rõ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Mặc dù số vụ vi phạm về phá rừng vẫn còn ở mức cao, song về tính chất, mức độ vi phạm đã có chiều hướng giảm; giai đoạn 2017 - 2022, toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 2.983 vụ vi phạm, bình quân 497 vụ/năm, giảm 153 vụ/năm so với giai đoạn 2011 - 2016. Các vụ việc phá rừng tự nhiên để khai thác gỗ quý hiếm, vận chuyển gỗ rừng tự nhiên giảm rõ rệt. Hành vi phá rừng tự nhiên có số lượng đầu vụ lớn nhưng diện tích nhỏ lẻ, chủ yếu tập trung vào diện tích rừng tự nhiên sản xuất không có trữ lượng hoặc trữ lượng gỗ thấp, gỗ tạp để lấy đất sản xuất. Các biện pháp xử lý hành vi vi phạm được thực hiện mạnh mẽ, xử lý nghiêm, đã góp phần răn đe, phòng ngừa chung, không để hình thành điểm nóng.

Công tác phát triển rừng được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo và tuyên truyền, vận động tốt nên Nhân dân đã tích cực trồng rừng theo các chương trình dự án và tự đầu tư. Tỉnh đã khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lựa chọn trồng các loài cây phù hợp từng điều kiện lập địa; ưu tiên trồng các loài cây gỗ lớn đa mục đích, cây bản địa nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng rừng trồng; từng bước hình thành vùng sản xuất nguyên liệu tập trung phục vụ công nghiệp chế biến gỗ và góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai, chống biến đổi khí hậu; tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân địa phương.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế, khó khăn như các vụ phá rừng tập trung vào diện tích rừng tự nhiên có trữ lượng thấp hoặc rừng chưa có trữ lượng để lấy đất trồng rừng và trồng cây nông nghiệp vẫn còn ở mức cao và diễn biến ngày một phức tạp. Là tỉnh có độ che phủ rừng rất cao với phần lớn là rừng tự nhiên, do vậy, việc không chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu hút các chương trình, dự án đầu tư vào tỉnh, gây khó khăn cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Hiện nay, quy hoạch lâm nghiệp quốc gia và quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt, việc chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác của các công trình,, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (như các dự án trọng điểm, có chiếm dụng đất rừng lớn và trong đó có diện tích rừng tự nhiên,…) rất khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Một số địa phương còn xảy ra tình trạng có cán bộ cấp xã, cấp thôn trực tiếp vi phạm hoặc để người nhà vi phạm Luật Lâm nghiệp; một số cán bộ, công chức ở cơ sở thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, còn để xảy ra vi phạm trên địa bàn nhưng chậm phát hiện, xử lý, gây ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Hội nghị đã tập trung thảo luận về những kết quả thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại các đơn vị, địa phương. Đồng thời đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ khó khăn cho tỉnh trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, đồng thời chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện Chỉ thị trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TW trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, cộng đồng dân cư, hộ gia đình trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tiếp tục bảo vệ tốt các khu rừng đặc dụng, phòng hộ trên địa bàn tỉnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển rừng và kinh tế lâm nghiệp; rà soát, đánh giá, kiểm soát chặt chẽ các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội có tác động đến diện tích, chất lượng rừng; tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển lâm nghiệp.../.

Hương Dịu