PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Nông nghiệp và Phát triển các tỉnh Bắc Kạn - Lạng Sơn - Thái Nguyên tổng kết thực hiện quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2020
Sáng 23/11/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn đã chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ba tỉnh: Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2020. Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Đỗ Thị Minh Hoa đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2020, việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ba tỉnh: Lạng Sơn - Thái Nguyên - Bắc Kạn trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã góp phần quan trọng trong việc giữ ổn định và tăng hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng từng tỉnh tại khu vực giáp ranh. Quy chế đã góp phần nâng cao trách nhiệm của các đơn vị giáp ranh trong thực hiện nhiệm vụ chung là quản lý bảo vệ rừng. Cách thức, phương pháp triển khai các quy định mới của Luật Lâm nghiệp và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật được thực hiện thống nhất, hiệu quả hơn. Các khu vực rừng giáp ranh giữa ba tỉnh không xảy ra điểm nóng, không xảy ra cháy rừng, tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp được ngăn chặn đáng kể; tình trạng phá rừng, khai thác trái phép rừng tự nhiên, rừng núi đá, nhất là các loại gỗ quý hiếm đã được hạn chế; việc mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật có chiều hướng giảm; nhiều vụ vi phạm đã được lực lượng Kiểm lâm khu vực giáp ranh ba tỉnh phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa các địa phương, lực lượng Kiểm lâm vẫn chưa được đồng bộ, thường xuyên. Việc tổ chức các hoạt động tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo giữa ba tỉnh còn hạn chế. Việc tuyên truyền tại các khu vực giáp ranh chưa thực sự hiệu quả, do vậy, tình trạng xâm canh, lấn rừng, phá rừng khu vực giáp ranh còn xảy ra. Việc phối hợp thông tin, theo dõi các đối tượng đầu nậu thực hiện khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật chưa được kịp thời.

Hội nghị đã thảo luận làm rõ nguyên nhân những hạn chế còn tồn tại; đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả hơn trong phối hợp thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng khu vực giáp ranh ba tỉnh.   


Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Đỗ Thị Minh Hoa chia sẻ với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhất là lực lượng Kiểm lâm các tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên những khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; biểu dương những kết quả các tỉnh đạt được trong công tác quản lý, bảo vệ rừng nói chung và công tác phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ba tỉnh nói riêng. Đồng thời đề nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ba tỉnh quan tâm nghiên cứu để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương có quy chế quản lý khu vực giáp ranh trên cơ sở tổng thể của nhiều nội dung, trong đó có công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, công tác an ninh trật tự, quản lý tài nguyên khoáng sản, dân cư và địa giới hành chính; trong Quy chế phối hợp, nghiên cứu bổ sung thêm nội dung phát triển và hình thành vùng nguyên liệu gỗ, lâm sản ngoài gỗ, các giải pháp phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân trong khu vực giáp ranh...


Các tập thể, cá nhân nhận Giấy khen tại Hội nghị


Đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT các tỉnh: Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn
ký kết Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 

Dịp này, có 22 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng khu vực giáp ranh được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên tặng Giấy khen; đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của ba tỉnh tiếp tục ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2021./.

Hương Dịu