PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/01/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Tài chính, Sở Y tế trả lời kiến nghị của cử tri Hà Văn Quyết, Chủ tịch UBND xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa X, ngày 26/1/2022, Sở Tài chính ban hành Công văn số 142/STC-QLNS trả lời kiến nghị của cử tri Hà Văn Quyết, Chủ tịch UBND xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Công văn có nội dung trả lời kiến nghị: “Đề nghị xem xét, quy định mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19”./.

Thu Cúc