PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với 6 tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với 6 tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đoàn kiểm tra do ông Lương Phương Nam, Phó Chánh thanh tra phụ trách Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng đoàn.

6 tổ chức sử dụng đất thuộc diện kiểm tra đợt này bao gồm: Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn, Doanh nghiệp tư nhân Huấn Hòa, Công ty Cổ phần Dược Bắc Kạn, Công ty Cổ phần Khoáng sản Tây Giang Bắc Kạn, Viễn thông Bắc Kạn và Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể.

Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày 1/7/2014 đến ngày 31/5/2022.

Thời hạn kiểm tra là 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra./.

Bích Huệ