PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị của công dân việc đơn vị thi công đổ đất đá để cải tạo mặt bằng cho một số hộ dân tại thôn Quan Nưa vượt quá ranh giới được chấp thuận
Tại Công văn số 431/STNMT-TTr ngày 1/3/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị của công dân việc đơn vị thi công đổ đất đá để cải tạo mặt bằng cho một số hộ dân tại thôn Quan Nưa vượt quá ranh giới được chấp thuận.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, công dân Lưu Đình Nghị và công dân Lưu Đình Chinh, thôn Quan Nưa, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn cùng phản ánh: “Đơn vị thi công đã đổ đất đá để cải tạo mặt bằng cho một số hộ dân tại thôn Quan Nưa vượt quá ranh giới được chấp thuận với phạm vi: Chiều dài khoảng 50 m, chiều rộng tính từ ranh giới cho phép đến bờ sông khoảng 10 m. Đề nghị chấm dứt việc đổ đất đá ngoài chỉ giới, khôi phục lại nguyên trạng phần diện tích đã đổ vượt phạm vi cho phép”.

Để giải quyết nội dung kiến nghị của công dân, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng UBND thành phố Bắc Kạn, UBND xã Dương Quang tổ chức kiểm tra, xác minh tại thực địa với sự tham gia của đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Hồng Hà và các ông Lưu Đình Nghị, Lưu Đình Chinh. Kết quả xác minh cho thấy, khu đất mà người dân phản ánh tại cánh đồng Quan Nưa, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, hiện trạng đã được bồi lấp bằng đất đá, độ cao bồi lấp khoảng 2 m, do Công ty Cổ phần Hồng Hà thực hiện; vị trí đổ đất đá đã được UBND thành phố Bắc Kạn chấp thuận cho 5 hộ gia đình được đổ đất màu cải tạo mặt bằng để canh tác, cụ thể:

Ông Chu Kế Diễn, thửa số 29, tờ số 45, bản đồ địa chính xã Dương Quang, diện tích cải tạo mặt bằng là 324 m2 trong tổng số 1.460,9 m2 tại Văn bản số 117/CV-KT ngày 6/5/2022.

Ông Phạm Văn Tuất, thửa số 48, tờ số 45, bản đồ địa chính xã Dương Quang, diện tích cải tạo mặt bằng 1.460 m2 tại Văn bản số 116/CV-KT ngày 6/5/2022.

Ông Chu Kế Nghinh, thửa số 45, tờ số 45, bản đồ địa chính xã Dương Quang, diện tích chấp thuận cải tạo mặt bằng 977,6 m2 tại Văn bản số 121/CV-KT ngày 6/5/2022.

Ông Lưu Đình Viết, thửa số 77, tờ số 45, bản đồ địa chính xã Dương Quang, diện tích chấp thuận cải tạo mặt bằng là 1.800 m2 trong tổng số 2.228 m2 tại Văn bản số 122/CV-KT ngày 6/5/2022.

Ông Nguyễn Văn Sỹ, thửa số 46, tờ số 45, bản đồ địa chính xã Dương Quang, diện tích chấp thuận cải tạo mặt bằng 1.389,2 m2 tại Văn bản số 123/CV-KT ngày 6/5/2022.

Kết quả kiểm tra cho thấy, trên thực địa không còn các hình thửa như trong hồ sơ địa chính, không có dấu vết của các cọc mốc xác định phạm vi, ranh giới các thửa đất đã được UBND thành phố Bắc Kạn chấp thuận cải tạo mặt bằng tại các Văn bản nêu trên.

Trên cơ sở kết quả xác minh nội dung phản ánh của công dân, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Đề nghị UBND thành phố Bắc Kạn kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh việc đổ đất đá để cải tạo mặt bằng vượt phạm vi được chấp thuận của công dân; có biện pháp xử lý, ngăn ngừa tiếp diễn nếu có vi phạm.

Đề nghị Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn (là Chủ đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể) phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Bắc Kạn, UBND xã Dương Quang tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đổ thải của các đơn vị thi công theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2108/UBND-NNTNMT ngày 7/4/2022.

Yêu cầu Công ty Cổ phần Hồng Hà chấp hành nghiêm chỉnh việc đổ đất đá đúng phạm vi đã được chấp thuận; khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất đối với diện tích đã bồi lấp ngoài phạm vi cho phép (nếu có)./.

DT