PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời ý kiến cử tri Lý Văn Trung, thôn Bản Mún 1, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông
Trả lời cử tri Lý Văn Trung thôn Bản Mún 1, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông phản ánh “xem xét trả lại đất Lâm trường Bạch Thông hoạt động không hiệu quả trên địa bàn xã Dương Phong cho người dân canh tác”, ngày 29/9/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2215/STNMT-ĐĐ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, sau khi nhận được phản ánh của cử tri, ngày 29/9/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Bạch Thông, UBND xã Dương Phong, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn, Lâm trường huyện Bạch Thông tổ chức kiểm tra, xem xét kiến nghị của cử tri.

Qua kiểm tra, đối chiếu việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn (Công ty) tại xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, các thành phần dự họp thấy rằng, diện tích đất của Công ty đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Quyết định 985/QĐ-UBND ngày 11/5/2009 (diện tích 1.471,42 ha). Sau khi thực hiện dự án đo đạc, cắm mốc ranh giới đất nông lâm trường, xác định diện tích đất lâm nghiệp của Công ty tại xã Dương Phong là 1.385,42 ha, khu đất có ranh giới rõ ràng, không có vướng mắc, tranh chấp về đất đai. Theo đó, diện tích trên đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng đất cho Công ty tại Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 13/3/2019. Hiện nay, Công ty đang hoàn thiện các thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đai tại xã Dương Phong, huyện Bạch Thông. Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Thu Cúc (tổng hợp)