PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/01/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời kiến nghị của cử tri Bàn Văn Đức - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn
Ngày 20/1/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 83/SVHTTDL-QLDL&DS trả lời kiến nghị của cử tri Bàn Văn Đức - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại Công văn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời nội dung kiến nghị: “Đề nghị quan tâm đầu tư các khu di tích lịch sử trên địa bàn xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn; đầu tư mở đường vào khu di tích lịch sử Nà Kham, thôn Nà Quản, xã Bình Trung. Khi đầu tư xây dựng, khôi phục lại các công trình trong các khu di tích (lều, lán, trại) cần xin ý kiến để xác định đúng vị trí, địa điểm theo lịch sử”./.

Thu Cúc