PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/01/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Y tế trả lời ý kiến của cử tri Hoàng Văn Ư, thôn Tổng Mú, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông
Ngày 24/1/2022, Sở Y tế đã có Công văn 288/CV-NVYD trả lời ý kiến của cử tri Hoàng Văn Ư, thôn Tổng Mú, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Sở Y tế đã trả lời nội dung: “Đề nghị cung cấp, bổ sung các loại thuốc chữa bệnh tại Trạm Y tế xã Dương Phong vì số lượng thuốc hiện nay ít, không phong phú; trên địa bàn xã Dương Phong không có hiệu thuốc, người dân phải mua thuốc ở các hiệu thuốc tây tại xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn hoặc thành phố Bắc Kạn”./.

Thu Cúc