PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tạm dừng hoạt động Chợ bò Nghiên Loan để phòng chống dịch Covid-19 và dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò
Để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và khoanh vùng, kiểm soát phòng dịch Viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu, bò, ngày 10/6/2021, UBND huyện Pác Nặm đã chỉ đạo tạm dừng hoạt động Chợ bò Nghiên Loan trong thời gian 01 tháng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Một góc Chợ bò Nghiên Loan

Chợ phiên trâu, bò xã Nghiên Loan là một trong các điểm nóng do lượng tư thương từ các địa phương có dịch bệnh đi đến trao đổi mua bán. Mặt khác, với tình hình dịch bệnh VDNC trên trâu, bò hiện nay tại các vùng lân cận (xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể) thì xã Nghiên Loan là vùng bị uy hiếp. Chợ bò Nghiên Loan là nơi thu hút số lượng lớn trâu bò từ ngoài tỉnh đến mua bán, trao đổi, do đó cần có các biện pháp cấp bách trước mắt để khoanh vùng, dừng họp chợ, hạn chế việc vận chuyển gia súc ra vào địa bàn theo quy định.

Trước tình hình trên, ngày 10/6/2021, UBND huyện Pác Nặm đã có Công văn yêu cầu tạm dừng hoạt động họp Chợ bò xã Nghiên Loan trong thời gian 01 tháng, kể từ ngày 11/6/2021 đến ngày 10/7/2021 để tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và khoanh vùng, kiểm soát, phòng dịch bệnh VDNC trên trâu, bò trên địa bàn huyện.

UBND huyện giao UBND xã Nghiên Loan ban hành thông báo về việc tạm dừng hoạt động họp Chợ bò Nghiên Loan đến các thôn bản, bà con Nhân dân và các hộ tiểu thương kinh doanh, buôn bán để biết và chấp hành. Thực hiện tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ thực hiện theo Thông báo và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường củng cố hoạt động các Tổ phòng, chống Covid-19 trong cộng đồng để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp cần xác minh, truy vết, theo dõi hoặc cách ly y tế theo quy định. Theo dõi, giám sát chặt chẽ cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo quy định. Tăng cường các biện pháp khoanh vùng, kiểm soát phòng, chống dịch bệnh VDNC trên địa bàn.

UBND huyện Pác Nặm cũng yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và UBND các xã khẩn trương rà soát, thực hiện nghiêm các giải pháp về phòng, chống dịch bệnh VDNC trên trâu, bò, đồng thời tập trung triển khai tốt công tác tiêm phòng trên đàn gia súc./.

Hương Dịu