PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích tiêu biểu đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương
Ngày 20/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đã ký Quyết định số 425/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho ông Trần Xuân Thọ, công dân thôn Khuổi Nhầu, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn đã có thành tích tiêu biểu đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tiền thưởng kèm theo Bằng khen cho cá nhân là 1.490.000 đồng./.

Thanh Thuyên