PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong quán triệt, triển khai, thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Ngày 30/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đã ký Quyết định số 2297/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong quán triệt, triển khai, thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 20/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017 - 2022”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tiền thưởng kèm theo Bằng khen cho mỗi tập thể là 2.980.000 đồng, mỗi cá nhân là 1.490.000 đồng.

Danh sách các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen xem tại Quyết định./.

Thanh Thuyên