PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện đợt cao điểm “Đấu tranh, ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình” 6 tháng cuối năm 2022
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình vừa ký Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt cao điểm “Đấu tranh, ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình” 6 tháng cuối năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tiền thưởng kèm theo Bằng khen cho mỗi tập thể là 2.980.000 đồng, mỗi cá nhân là 1.490.000 đồng.

Danh sách các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen xem tại Quyết định./.

Thanh Thuyên