PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022
Ngày 30/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đã ký Quyết định số 1837/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tiền thưởng kèm theo Bằng khen cho mỗi tập thể là 2.980.000, mỗi cá nhân là 1.490.000 đồng.

Danh sách các tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen xem tại Quyết định./.

Thanh Thuyên