PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi của tỉnh Bắc Kạn
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình vừa ký Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 19/1/2023 tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi của tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tập thể được tặng Bằng khen là Công ty Cổ phần sữa chuyên nghiệp Việt Nam (VPMILK) và cá nhân là bà Đỗ Thị Huệ, Phó Giám đốc Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam./.

Thanh Thuyên