PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình vừa ký Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 16 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tiền thưởng kèm theo Cờ thi đua cho mỗi tập thể là 11.920.000 đồng.

Danh sách các tập thể được tặng Cờ thi đua xem tại Quyết định./.

Thanh Thuyên