PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu
Ngày 10 tháng 7 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 3906/UBND-VXNV chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, để chủ động kiểm soát, ngăn chặn kịp thời dịch bệnh bạch hầu, không để lây lan, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, hướng dẫn người dân khi có dấu hiệu của bệnh, phải đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Tổ chức việc giám sát chặt chẽ tình hình, phát hiện sớm, xử lý triệt để không để dịch bùng phát, lan rộng; điều trị kịp thời người mắc bệnh, người lành mang trùng, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong.

Sở Y tế phối hợp với các địa phương xác định rõ địa bàn, đối tượng có nguy cơ mắc bệnh; tổ chức tiêm chủng đầy đủ vắc xin phòng bệnh bạch hầu cho các nhóm đối tượng; bảo đảm đủ kinh phí, phương tiện, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, thực hiện tốt công tác chẩn đoán sớm, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

Trên cơ sở xác định địa bàn, đối tượng có nguy cơ mắc bệnh của từng địa phương, Sở Y tế xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh; giám sát, phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch; tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về công tác giám sát, chẩn đoán, điều trị; bảo đảm cung ứng đủ vắc xin phòng bệnh bạch hầu.

Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các địa phương tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bạch hầu để người dân tích cực, chủ động thực hiện, khi có dấu hiệu mắc bệnh đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống bệnh bạch hầu trong trường học theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2497/BGDĐT-GDTC ngày 09 tháng 7 năm 2020.

Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu bảo đảm kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh./.

Hồng Nhung