PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình đối với các dự án giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh vừa có Công văn chỉ đạo sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố, các Chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình đối với các dự án giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Công văn nêu rõ:

Trong giai đoạn hiện nay, tỉnh Bắc Kạn đang tập trung nguồn lực đầu tư, triển khai xây dựng nhiều công trình, dự án giao thông đường bộ với mục tiêu hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương, thúc đẩy du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương. Trong đó có một số dự án trọng điểm như: Tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang; tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh, huyện Ba Bể; Dự án xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể; tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn; Dự án phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Bắc Kạn,…

Để nâng cao, tăng cường hơn nữa công tác quản lý chất lượng công trình giao thông ngay từ bước chuẩn bị đầu tư đến khi hoàn thành dự án; siết chặt kỷ cương, trách nhiệm, chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời các dấu hiệu vi phạm trong công tác quản lý chất lượng công trình, đảm bảo triển khai thực hiện các dự án đáp ứng yêu cầu về chất lượng công trình, tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn về xây dựng, Chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án được giao quản lý các dự án giao thông đường bộ nghiêm túc triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung đã chỉ đạo của UBND tỉnh.

Chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố (đối với các dự án do Chủ tịch UBND huyện/thành phố quyết định đầu tư) và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án được giao, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Đối với các dự án giao thông trọng điểm (nhóm A, B) có đặc điểm là số vốn đầu tư lớn, phải thực hiện nhiều thủ tục pháp lý liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực; dự án gồm nhiều hạng mục, công trình có yêu cầu cao về thiết kế, quá trình thi công tại hiện trường có địa hình khó khăn, phức tạp, dễ phát sinh vướng mắc nên phải thực hiện các thủ tục điều chỉnh.

Do đó, UBND tỉnh yêu cầu các Chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình, chất lượng hồ sơ quản lý chất lượng thi công, nghiệm thu, trình tự thủ tục, hồ sơ pháp lý các hạng mục điều chỉnh, bổ sung, phát sinh trong quá trình thi công; lựa chọn, thuê đơn vị tư vấn độc lập kiểm tra lại khối lượng, kích thước hình học,... (nếu cần thiết); chỉ đạo các đơn vị tham gia thực hiện dự án đẩy nhanh việc lập, trình hồ sơ điều chỉnh bổ sung phát sinh làm cơ sở triển khai thi công, nghiệm thu thanh toán theo quy định; quản lý chặt chẽ việc thực hiện quyền, trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình thi công như thực hiện nghiêm quy định về giám sát thi công, giám sát quyền tác giả của tư vấn thiết kế, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công, nhật ký thi công, vật liệu xây dựng công trình, trình tự nghiệm thu công việc; phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ khó khăn của dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng.

Rà soát, xây dựng quy định trình tự, thủ tục, thời gian xử lý hồ sơ thanh toán nội bộ tại đơn vị, đảm bảo rút ngắn thời gian xử lý và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, công khai quy trình giải ngân tại đơn vị tới các nhà thầu, tư vấn tham gia thực hiện dự án; xử lý nghiêm cán bộ, phòng, ban không tuân thủ quy trình giải ngân, gây khó khăn cho đơn vị khi làm thủ tục thanh toán.

Công tác nghiệm thu, thanh, quyết toán đưa công trình vào khai thác, sử dụng phải đảm bảo đầy đủ hồ sơ, đúng với thực tế thi công; căn cứ vào điều kiện cụ thể, công trình, từng phần công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành và được nghiệm thu theo quy định được bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định; lập, bàn giao đầy đủ hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành, bảo trì công trình cho đơn vị sở hữu, vận hành, quản lý sử dụng.

Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thực hiện nghiêm túc công tác khảo sát số liệu đầu vào, đặc biệt là công tác khảo sát nguồn vật liệu xây dựng, bãi đổ thải, điều tra các mỏ vật liệu phải khảo sát kỹ lưỡng về vị trí, trữ lượng, chất lượng, đường vận chuyển, giấy phép khai thác, vị trí, khả năng tiếp nhận của các bãi đổ; tính toán chi phí giải phóng mặt bằng phải điều tra làm rõ diện tích, loại đất, thỏa thuận với địa phương về đơn giá, kinh phí đền bù. Chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, nghiên cứu giải pháp thiết kế tối ưu, công nghệ phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn của khu vực; công tác lập dự toán phải đảm bảo tiết kiệm, tính đúng, tính đủ, không làm tăng tổng mức đầu tư dự án đã phê duyệt.

Sở Giao thông vận tải và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn thường xuyên cập nhật các văn bản hướng dẫn, quy trình, tiêu chuẩn, định mức, quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công; chú trọng nâng cao trách nhiệm, năng lực của cán bộ để đáp ứng yêu cầu công việc, đảm bảo chất lượng, tiến độ trong công tác thẩm định dự án và thiết kế sau thiết kế cơ sở.

Tổ chức kiểm tra trong quá trình thi công và kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình đảm bảo theo các quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện hoặc nghi ngờ thi công không đúng so với hồ sơ thiết kế được duyệt, cơ quan chuyên môn về xây dựng yêu cầu chủ đầu tư và các bên có liên quan kịp thời giải trình, khắc phục các tồn tại (nếu có) và yêu cầu thực hiện thí nghiệm đối chứng, kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình theo quy định. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về chất lượng xây dựng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công công trình giao thông./.

BH