PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Sau 8 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020 (Nghị quyết 21), đã tạo bước chuyển biến quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện (BHTN) trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 21, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt; trưởng, phó các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; cán bộ chủ chốt các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc. Các Huyện ủy, Thành ủy tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã và chỉ đạo phổ biến rộng rãi Nghị quyết, Luật BHXH, Luật BHYT, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác BHXH, BHYT đến cán bộ, đảng viên; lồng ghép tuyên truyền, phổ biến trong các buổi sinh hoạt ở thôn, tổ dân phố, khu dân cư ...

Thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, BHXH tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh... đã ký kết các quy chế liên ngành và thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật BHXH, Luật BHYT dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả.

Hằng năm, tỉnh đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN vào chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, BHXH tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng các giải pháp triển khai thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 21, tỉnh Bắc Kạn hoàn thành vượt chỉ tiêu dân số tham gia BHYT (hiện nay đạt mức 97,5%), tuy nhiên không đạt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN.

Công tác quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT được thực hiện hiệu quả. Việc giải quyết các chế độ BHXH như chế độ hưu trí, ốm đau, thai sản... được thực hiện đầy đủ, kịp thời, theo đúng quy định. 

Nghị quyết 21 được ban hành có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc tổ chức thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT. Các cấp ủy, chính quyền đã nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan được coi trọng và ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết được các cấp tích cực triển khai, thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi và chỉ đạo cũng như tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, từ đó phát hiện những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc để biểu dương, động viên, khen thưởng kịp thời. Các chính sách BHXH, BHYT, BHTN được tổ chức thực hiện tốt đã tạo điều kiện thuận lợi và củng cố niềm tin đối với đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

Ghi nhận những thành tích của các tập thể, cá nhân trong thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị, ngày 26/11/2020, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đã ký Quyết định số 2177/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 07 tập thể và 05 cá nhân. Tiền thưởng kèm theo Bằng khen cho mỗi tập thể là 2.980.000 đồng, mỗi cá nhân là 1.490.000 đồng./.

Thanh Thuyên