PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non (đợt 2)
Trong 2 ngày (28 - 29/9), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán giáo dục mầm non (GDMN) trong toàn tỉnh (đợt 2).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Từ ngày 12 - 14/9, Sở GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán cấp học mầm non (đợt 1) và hoàn thành các nội dung theo Kế hoạch. Đến thời điểm hiện tại, cơ bản các Phòng GD&ĐT đã kịp thời triển khai nội dung tập huấn, bồi dưỡng đợt 1 cho toàn thể cán bộ, giáo viên tại đơn vị.

Hội nghị tập huấn đợt 2 do Sở GD&ĐT tổ chức trong 2 ngày 28 - 29/9 nhằm triển khai nội dung bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán cấp học GDMN trong toàn tỉnh. Tham gia tập huấn có 130 đại biểu là chuyên viên phụ trách chuyên môn cấp học GDMN thuộc các Phòng GD&ĐT; đại diện cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn các trường mầm non, giáo viên cốt cán cấp học mầm non thuộc 8 huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo, giáo viên Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh.

Trong chương trình Hội nghị, giáo viên và học sinh được tham gia hoạt động trải nghiệm
tại Trường mầm non Happy Kids

Tại Hội nghị tập huấn, các báo cáo viên tập trung trao đổi một số nội dung chuyên môn nghiệp vụ, cụ thể: Hướng dẫn giáo viên nâng cao năng lực sáng tạo và cảm thụ nghệ thuật cho trẻ thông qua các hoạt động tạo hình; bồi dưỡng kỹ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm hình thành và phát triển các biểu tượng toán cho trẻ mầm non; giáo dục kỹ năng tiền học đường cho trẻ em khuyết tật hòa nhập tại các cơ sở GDMN; hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống một số bệnh, dịch thường gặp trong các cơ sở GDMN; bồi dưỡng năng lực, giáo dục cảm xúc cho trẻ trong các cơ sở GDMN; tăng cường công tác phối hợp nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non trong bối cảnh dịch bệnh; nâng cao chất lượng tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ.

Thông qua Hội nghị tập huấn, học viên được cung cấp kiến thức tổng hợp gắn với nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023 và chủ trương về phát triển đội ngũ, kế hoạch phát triển GDMN giai đoạn 2020 - 2025./.

Ngọc Tú