PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tập huấn hướng dẫn tổ chức, tham gia đối thoại chính sách và giám sát, đánh giá về bình đẳng giới
Ngày 1/12, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn tổ chức, tham gia đối thoại chính sách và giám sát, đánh giá về bình đẳng giới trong triển khai thực hiện Dự án 8 cho cán bộ Hội các huyện và cơ sở thuộc 4 đơn vị Chợ Đồn, Pác Nặm, Ba Bể và Na Rì.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đại biểu tham dự tập huấn tại Hội LHPN tỉnh

Tại lớp tập huấn, đại biểu tham dự được Hội LHPN tỉnh hướng dẫn tổ chức, tham gia đối thoại chính sách ở cấp cơ sở dựa trên hướng dẫn của Trung ương; hướng dẫn giám sát, đánh giá về bình đẳng giới trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi theo sổ tay hướng dẫn của Trung ương; mốc thời gian báo cáo hoạt động Dự án 8.

Cùng với tập huấn, Hội LHPN tỉnh cũng đã tổ chức Lễ ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng tại thôn Nà Cà 1, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới và thôn Phiêng Kham, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông.

Thông qua những hoạt động này nhằm đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về các hoạt động trong khuôn khổ Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I (2021 -  2025)./.

Ngọc Tú