PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tập huấn sử dụng bộ công cụ đánh giá, công nhận danh hiệu "Công dân học tập” giai đoạn 2021 - 2030
Sáng 18/3, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng bộ công cụ đánh giá, công nhận danh hiệu "Công dân học tập” giai đoạn 2021 - 2030 cho cán bộ Hội Khuyến học các cấp trên địa bàn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Quang cảnh lớp tập huấn

Mô hình “Công dân học tập" giai đoạn 2021 - 2030 đã được triển khai trong cả nước từ giữa năm 2022. Quá trình triển khai cho thấy, công tác thu thập minh chứng, đánh giá, cho điểm, tổng hợp, báo cáo, công nhận danh hiệu "Công dân học tập" còn một số khó khăn như mỗi cá nhân phải tự kê khai, cung cấp minh chứng trên bản giấy dài đến 6 trang nên mất nhiều thời gian, công sức; không có độ chính xác do một người có thể kê khai ở nhiều nơi.

Nhằm khắc phục những bất cập trên, Hội Khuyến học Việt Nam đã phối hợp với Trường Đại học Mở Hà Nội xây dựng phần mềm số hóa về đánh giá, công nhận danh hiệu "Công dân học tập” và triển khai thực hiện trong cả nước từ năm 2023. Đến thời điểm này, nhiều tỉnh thành trong cả nước đã tổ chức tập huấn.

Tại lớp tập huấn, cán bộ Hội Khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh được quán triệt Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập đoạn 2021 - 2030"; Quyết định số 244/QĐ-KHVN ban hành bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập” giai đoạn 2021 - 2030; được hướng dẫn sử dụng bộ công cụ (phần mềm) đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập" giai đoạn 2021 - 2030; đồng thời thực hành sử dụng bộ công cụ (phần mềm) đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập” có hỗ trợ của cán bộ kỹ thuật.

Hội Khuyến học tỉnh nhận Cờ thi đua xuất sắc của Hội Khuyến học Việt Nam

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Hội Khuyến học Việt Nam cũng đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 3 cá nhân, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” cho 6 cán bộ, hội viên thuộc Hội Khuyến học tỉnh./.

Ngọc Tú