PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tập trung chỉ đạo kiểm soát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Ngày 28/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6403/UBND-NNTNMT về việc tập trung chỉ đạo kiểm soát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan diện rộng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong thời gian qua, công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện, kết quả đã có 31 xã, phường, thị trấn công bố hết dịch và có 16 xã, phường, thị trấn đã qua 21 ngày không phát sinh thêm ổ dịch mới. Hiện nay, các địa phương đang phối hợp với cơ quan chuyên môn tiến hành làm thủ tục công bố hết dịch bệnh theo quy định. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 27 xã, phường đang trong thời gian có dịch.

Tại Công văn, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo kiểm soát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan diện rộng theo chỉ đạo tại Văn bản số 7258/BNN-TY ngày 20/10/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Văn bản số 5312/UBND-NNTNMT ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh./.

Nông Cúc