PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/04/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm bí xanh thơm của địa phương
"Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm bí xanh thơm của địa phương" là một trong ba nội dung mà Đảng bộ xã Địa Linh, huyện Ba Bể đăng ký học tập và làm theo Bác năm 2022 nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Những trái bí xanh thơm đầu vụ chuẩn bị cho thu hoạch

Trong những năm qua, việc học tập và làm theo Bác được Đảng bộ xã Địa Linh triển khai thực hiện nghiêm túc, gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Hằng năm, Đảng ủy xã đã kịp thời tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên cũng như chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân. Việc học tập, triển khai thực hiện các chuyên đề hằng năm được gắn với việc học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của địa phương.

Cùng với việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các chuyên đề học tập và làm theo Bác, hằng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đều xây dựng kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo Bác với lộ trình thực hiện cụ thể, trong đó lựa chọn các nội dung công việc, các vấn đề nổi cộm được cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm để thực hiện phù hợp với thực tế của địa phương. Năm 2022, Đảng bộ xã Địa Linh đã đăng ký thực hiện việc học và làm theo Bác 3 nội dung: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm bí xanh thơm của địa phương; lãnh đạo, chỉ đạo không để phát sinh việc san ủi đất trái phép, đảm bảo hành lang an toàn giao thông và công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã; tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã đã giao UBND xã chỉ đạo công chức chuyên môn xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các chi bộ xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của tổ chức mình, đồng thời tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân cùng thực hiện. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện…

Đối với nội dung công việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm bí xanh thơm của địa phương, trên cơ sở chỉ tiêu UBND huyện giao, xã Địa Linh đã phân giao diện tích sản xuất cho các thôn; tuyên truyền người dân chuyển đổi những diện tích sản xuất ngô, lúa kém hiệu quả sang trồng bí xanh thơm, tích cực chăm sóc cây trồng để đạt năng suất, chất lượng cao.

Bí thư Đảng ủy xã Liêu Nông Kinh cho biết, trong những năm qua, thực hiện tiêu chí về thu nhập trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Địa Linh xác định cần phải tập trung chỉ đạo việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao thu nhập cho người dân. Nhận thấy cây bí xanh thơm phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng địa phương, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ tuyên truyền người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng chủ đạo là cây bí xanh thơm. Đến nay, hầu hết các thôn đều có từ 60% hộ dân trồng bí xanh thơm, trong đó có thôn Nà Đúc, Bản Váng có gần 100% các hộ dân trồng.

Hiện nay, Địa Linh là địa phương có diện tích trồng bí xanh thơm lớn nhất huyện Ba Bể, tuy nhiên, đầu ra cho sản phẩm bí xanh thơm trên địa bàn xã không ổn định. Đặc biệt là năm 2021, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, việc tiêu thụ sản phẩm bí xanh thơm tại xã chững lại. Chính vì vậy, năm 2022, Đảng ủy xã xác định phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm bí xanh thơm của địa phương để nâng cao giá trị sản phẩm bí xanh thơm, đồng thời nâng cao thu nhập cho người dân. Với chỉ tiêu được huyện giao thực hiện 80 ha, đến nay, xã đã trồng vượt kế hoạch, trong đó thôn Bản Váng thực hiện được 30/15 ha kế hoạch giao.

Nhân dân thôn Bản Váng làm đường giao thông tại cánh đồng trồng bí xanh thơm

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Địa Linh cho biết thêm, cuối tháng 5/2022, tỉnh tổ chức sự kiện xúc tiến tiêu thụ bí xanh thơm và sản phẩm OCOP gắn với du lịch trải nghiệm tỉnh Bắc Kạn năm 2022 tại huyện Ba Bể, trong đó cánh đồng bí xanh thơm thôn Bản Váng được lựa chọn làm địa điểm để các đại biểu, du khách thăm quan. Đây là cơ hội để địa phương giới thiệu, quảng bá sản phẩm bí xanh thơm, kết nối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh để tiêu thụ sản phẩm. Chính vì vậy, xã đã và đang chỉ đạo thôn Bản Váng tập trung chăm sóc bí xanh thơm, thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho sự kiện như tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, làm đường giao thông từ trục chính xuống cánh đồng bí xanh thơm..../.

Hương Dịu