PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/04/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tập trung xây dựng thôn nông thôn mới
Để hoàn thành mục tiêu có thêm 100 thôn nông thôn mới (NTM) năm 2023, hiện nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng các thôn NTM theo kế hoạch đề ra.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nhà Văn hóa thôn Nà Lẹng được xây dựng khang trang

Nà Lẹng là thôn trung tâm của xã Quân Hà, huyện Bạch Thông. Toàn thôn hiện có 71 hộ dân cùng chung sống. Thực hiện chương trình xây dựng NTM, thời gian qua, Nhân dân trong thôn đã tích cực tham gia với những việc làm cụ thể như tập trung phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, giảm nghèo; đóng góp ngày công lao động và tiền mặt thực hiện các công trình đường nội thôn, nhà văn hóa thôn, cổng thôn khang trang; thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”…

Đến nay, các tuyến đường trong thôn Nà Lẹng đều đã được cứng hóa, luôn sạch sẽ, đi lại thuận tiện quanh năm; trong đó có 4 tuyến đường trục thôn với chiều dài 1.186 m đã được bê tông hóa 100%, 3 tuyến đường ngõ xóm có chiều dài 450 m đã được cứng hóa 100%, đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm đạt 80%. Thôn có 2 tuyến mương Nà Vắt và Nà Lốc đều đã được cứng hóa, đảm bảo cung cấp nước tưới tiêu chủ động đạt 98% diện tích đất nông nghiệp. Nhà văn hóa thôn đã được đầu tư xây dựng khang trang từ năm 2015, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cộng đồng…

Tích cực xây dựng NTM, hiện nay, bộ mặt nông thôn thôn Nà Lẹng đã có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt. Các hộ dân trong thôn Nà Lẹng đều được sử dụng điện lưới quốc gia; dọc đường trục chính trong thôn, đường ngõ xóm đều có hệ thống bóng điện chiếu sáng. Trong thôn không còn nhà dột nát, nhà tạm; không có hộ cận nghèo, chỉ còn 2 hộ nghèo (chiếm 2,18%)…

Tháng 3/2023, cùng với thôn Nà Pò, thôn Nà Lẹng xã Quân Hà đã được UBND huyện Bạch Thông quyết định công nhận đạt chuẩn thôn NTM năm 2022. 

Với sự nỗ lực chung, năm 2022, toàn huyện Bạch Thông có 5 thôn được công nhận NTM. Năm 2023, toàn huyện phấn đấu có thêm 10 thôn đạt chuẩn NTM. Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo các xã tập trung nguồn lực thực hiện theo kế hoạch đề ra.

Người dân xã Cao Kỳ (Chợ Mới) tích cực thâm canh tăng vụ, nâng cao thu nhập

Năm 2023, huyện Chợ Mới phấn đấu có 15 thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2023, gồm các thôn: Trung Tâm, Phiêng Luông, Nà Pẻn, Bản Kéo (xã Thanh Mai); Phiêng Dường, Nà Hoáng (xã Yên Cư); Nậm Dất, Khuổi Đeng  II  (xã Tân Sơn); Bản Vọt, Nà Tôm, Bản Đồn, Bản Giác (xã Hòa Mục); Bản Pá, Khau Ràng, Bản Rả (xã Mai Lạp).

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngay từ tháng 2/2023, UBND huyện Chợ Mới đã chỉ đạo các xã, thị trấn phân công cụ thể từng thành viên Ban Quản lý xã, Ban Phát triển thôn, các tổ chức đoàn thể phụ trách từng tiêu chí; tăng cường công tác truyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào xây dựng NTM tại địa phương; đẩy lùi tư tưởng trông chờ, ỷ lại Nhà nước; hướng dẫn người dân chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp, trồng cây xanh, xây dựng công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi…

Theo tổng hợp từ Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, toàn tỉnh hiện có 63 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn NTM. Năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 100 thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn không nằm trong lộ trình phấn đấu xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025 đạt chuẩn NTM.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, cùng với huyện Bạch Thông và huyện Chợ Mới, hiện nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đang chỉ đạo các xã có thôn trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn NTM xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chi tiết; tập trung huy động các nguồn lực và ưu tiên nguồn vốn thực hiện; tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện các tiêu chí cần ít kinh phí hoặc không cần kinh phí mà người dân có thể tự thực hiện được (nhóm các tiêu chí về tổ chức cộng đồng, hệ thống chính trị, văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm...)./.

Hương Dịu