PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tham dự Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022
Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 có 2 giải A, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng; 2 giải B, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 3 giải C, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 10 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tuổi trẻ Bắc Kạn tham gia các hoạt động thiện nguyện tại cộng đồng (Ảnh: Giúp đỡ xây dựng nhà ở cho hộ gia đình nghèo DTTS tại xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể)

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022.

Đối tượng tham gia dự thi là tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí có tác phẩm được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Số lượng tác phẩm dự giải thưởng của mỗi cá nhân, tổ chức, cơ quan báo chí là không giới hạn.

Nội dung các tác phẩm dự thi cần phản ánh những kết quả của tuổi trẻ cả nước thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, kết quả tổ chức Đại hội Đoàn các cấp; những mô hình hay, cách làm hiệu quả và công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn trong tình hình mới.

Các tác phẩm dự thi có thể phản ánh kết quả triển khai thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, Kết luận 01, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị...

Các tác phẩm dự thi cũng có thể phản ánh tình hình triển khai các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên của nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; công tác xây dựng Đoàn; các đề tài khác viết về thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi…

Các tác phẩm thuộc tất cả các loại hình báo chí hợp pháp được đăng tải từ ngày 1/6/2021 đến ngày 1/10/2022, có nội dung phù hợp với tiêu chí Giải thưởng đều có thể gửi tham dự. 

Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức trao sẽ trao giải thưởng cho mỗi thể loại (thể loại báo in và báo điện tử, thể loại phát thanh và truyền hình) bao gồm 2 giải A, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng; 2 giải B, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 3 giải C, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 10 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 22/6/2022 - 15/10/2022.

Các tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ: Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, số 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12/2022.

Xem chi tiết Kế hoạch và Thể lệ./.