PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thành lập Cụm Công nghiệp Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông
Ngày 16/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1868/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm Công nghiệp Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụm Công nghiệp Cẩm Giàng có tổng diện tích 40 ha tại xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông được xây dựng nhằm thu hút các doanh nghiệp vào sản xuất điện sinh khối (Biomass Power); sản xuất phân vi sinh; các ngành công nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến; các ngành, nghề, sản phẩm có thế mạnh của địa phương, vùng và các lĩnh vực, ngành, nghề khác phù hợp quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh; các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm trong làng nghề, khu dân cư, đô thị và các cơ sở sản xuất khác cần di dời vào Cụm công nghiệp.

Theo Quyết định, Công ty Cổ phần Nhựa đường Dầu khí Việt Nam là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Dự án. Thời gian hoạt động của Dự án là 50 năm; tiến độ thực hiện Dự án được giao 36 tháng, tính từ ngày ký Quyết định./.

Thu Cúc