PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thành phố Bắc Kạn: Tăng cường quản lý trật tự đô thị
Là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh, nơi có nhiều trung tâm thương mại, chợ, hộ kinh doanh nên công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn gặp không ít khó khăn, nhất là trong việc quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Bắc Kạn phối hợp với Cảnh sát giao thông thực hiện giải tỏa việc lấn chiếm vỉa hè để buôn bán tại khu vực gần chợ Đức Xuân

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền thành phố Bắc Kạn đã nỗ lực triển khai các quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị. UBND thành phố đã chỉ đạo UBND 4 phường nội thị (Đức Xuân, Phùng Chí Kiên, Sông Cầu, Nguyễn Thị Minh Khai) phối hợp với các cơ quan chuyên môn thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và có biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng vỉa hè các tuyến phố như: Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán; để biển quảng cáo không đúng quy định; tập kết vật liệu xây dựng, để chậu hoa cây cảnh trên vỉa hè; bán hàng rong trong lòng đường; đổ rác không đúng nơi quy định và thực hiện việc giải tỏa chống lấn chiếm không gian hạ tầng kỹ thuật ở các khu dân cư trên địa bàn thành phố.

Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố phối hợp với các tổ tự quản của các phường kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn trực tiếp cho các hộ gia đình, cá nhân; vận động các hộ dân ký cam kết, tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm và tiến hành lập biên bản đối với những trường hợp chây ì, cố tình vi phạm.

Thu gom rác thải trên địa bàn thành phố

Bên cạnh đó, UBND các phường đã phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức - chính trị xã hội cùng cấp thực hiện có hiệu quả mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản; cuộc vận động “Gia đình 5 không, 3 sạch”; mô hình thu gom phế liệu... và được đa số Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng, tham gia.

Chỉ tính từ ngày 1/1/2021 đến hết quý I/2022, UBND 4 phường đã tổ chức kiểm tra, vận động, nhắc nhở 165 trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để làm nơi kinh doanh, buôn bán, tập kết vật liệu xây dựng, bày bán hàng rong, để biển quảng cáo không đúng quy định… Theo đó, đã có 152 trường hợp tự giác chấp hành; 3 trường hợp chấp hành nộp phạt và có 10 trường hợp chây ì, không tự giác chấp hành.

Cũng trong thời gian này, UBND các phường đã tổ chức kiểm tra 269 trường hợp lấn chiếm không gian hạ tầng kỹ thuật ở các khu dân cư trên địa bàn. Theo đó, có 243 trường hợp đã tự giác chấp hành thông qua hình thức tuyên truyền, vận động, nhắc nhở; 20 trường hợp chây ì, không tự giác chấp hành và có 5 trường hợp xin giao đất đối với phần diện tích lấn chiếm đã sử dụng.

Mặc dù công tác quản lý sử dụng lòng đường, vỉa hè đã được các cơ quan chức năng của thành phố quan tâm và huy động nhiều tổ chức tham gia, song chưa khắc phục, xử lý được triệt để tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, không gian hạ tầng kỹ thuật. Hiện nay, vẫn còn có hộ dân kinh doanh trên vỉa hè tại một số tuyến đường không nằm trong danh mục được UBND tỉnh cho phép, gây cản trở phần đường dành cho người đi bộ; còn có hộ dân lấn chiếm, tái lấn chiếm vỉa hè, không gian hạ tầng kỹ thuật tại các khu dân cư để tập kết vật liệu xây dựng, đặt biển quảng cáo, để chậu hoa cây cảnh, bày bán hàng rong... làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố.

Theo đánh giá qua giám sát của HĐND thành phố mới đây, nguyên nhân chủ yếu là do công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện các quy định về quản lý đất đai đô thị, sử dụng vỉa hè các tuyến phố chưa thực sự hiệu quả; ý thức tự giác chấp hành của người dân chưa cao; công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng lấn chiếm, tái lấn chiếm vỉa hè, không gian hạ tầng kỹ thuật tại các khu dân cư chưa kịp thời, quyết liệt; việc tổ chức các đợt ra quân giải tỏa các trường hợp lấn chiếm không gian hạ tầng kỹ thuật, vỉa hè chưa đồng bộ, khoa học, thiếu tính liên kết, thường xuyên, liên tục…

Để công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố thực sự hiệu quả, HĐND thành phố đã kiến nghị UBND thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc UBND các phường thực hiện tốt việc quản lý vỉa hè và không gian hạ tầng kỹ thuật tại các khu dân cư đảm bảo sự ổn định lâu dài theo hướng hiện đại, văn minh. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp và các tổ dân phố trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật của người dân đối với công tác quản lý, sử dụng vỉa hè các tuyến phố cũng như ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tăng cường phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của thành phố để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn theo thẩm quyền. Tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết công tác quản lý, sử dụng vỉa hè các tuyến phố và thực hiện việc giải tỏa chống lấn chiếm không gian hạ tầng kỹ thuật ở các khu dân cư trên địa bàn để có giải pháp, biện pháp xử lý hữu hiệu./.

Bích Huệ