PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thành phố Bắc Kạn thông báo đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin về việc hỗ trợ an sinh xã hội
Nhằm kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin về việc hỗ trợ an sinh xã hội trong diễn biến của dịch bệnh Covid-19, UBND thành phố Bắc Kạn vừa lập đường dây nóng 24/24 để tiếp nhận thông tin của công dân trên địa bàn thành phố.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

 Cụ thể như sau:

1. Ông Bùi Văn Khiếu - Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Bắc Kạn. Số điện thoại: 0915467789. Địa chỉ email: bkhieu73@gmail.com.

2. Ông Phan Đình Huy - Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố Bắc Kạn. Số điện thoại: 0915200096. Địa chỉ email:  huybttd@gmail.com.

UBND thành phố Bắc Kạn thông báo tới các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân trên địa bàn thành phố biết./.

Thu Cúc