PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thành phố Bắc Kạn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Sau 03 năm thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 14/12/2017 của Tỉnh ủy về Nâng cao hiệu quả Phong trào “Dân vận khéo” trong giai đoạn hiện nay (Đề án 06-ĐA/TU), trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đã có nhiều mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương, xây dựng Đảng bộ thành phố vững mạnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tích cực thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, năm 2018, Chi bộ thôn Tân Thành, xã Nông Thượng (thành phố Bắc Kạn) đã đăng ký mô hình dân vận khéo “Vận động Nhân dân trồng cây quế để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”. Để mô trình triển khai có hiệu quả, Chi bộ đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân trong thôn phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xóa đói giảm nghèo; vận động Nhân dân phát triển kinh tế, trong đó phát triển trồng quế là cây chủ lực. Nhờ làm tốt công tác dân vận và triển khai có hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” đã đăng ký, hiện nay, thôn Tân Thành có gần 300 ha cây quế, 84/84 hộ có đồi quế; trong đó từ năm 2018 đến nay, toàn thôn trồng được gần 50 ha quế (trồng sau khai thác). Với giá trị khoảng 200 - 250 triệu/ha khi đến tuổi khai thác, cây quế sẽ đem lại nguồn thu nhập khá cho các hộ trồng, góp phần nâng cao đời sống đồng bào Dao nơi đây.

Hiện nay thôn Tân Thành, xã Nông Thượng có gần 300 ha quế

Không chỉ có mô hình “Dân vận khéo” của Chi bộ thôn Tân Thành được triển khai có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, từ năm 2018 đến nay, toàn thành phố đã có 97 mô hình “Dân vận khéo” được công nhận; trong đó có 71 mô hình được biểu dương khen thưởng. Đó là kết quả sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 14/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả Phong trào “Dân vận khéo” trong giai đoạn hiện nay (Đề án số 06-ĐA/TU).

Theo Ban Chỉ đạo Đề án 06-ĐA/TU thành phố Bắc Kạn, thành phố luôn xác định phong trào thi đua “Dân vận khéo” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Phong trào “Dân vận khéo” được triển khai gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng cơ quan, đơn vị. Mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được các tập thể, cá nhân đăng ký trên nhiều lĩnh vực, từ đó làm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về vị trí, vai trò của công tác vận động quần chúng Nhân dân trong tình hình mới.

Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai có hiệu quả, Thành ủy Bắc Kạn chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Đề án 06-ĐA/TU đến cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân với hình thức phù hợp, thiết thực. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông thành phố đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn viết các tin, bài tuyên truyền, giới thiệu cách tổ chức thực hiện và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Thông qua đó, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân, tạo sự đồng thuận để Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa mới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn thành phố Bắc Kạn có nhiều mô hình dân vận khéo tiêu biểu như: Mô hình vận động Nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp của Chi bộ thôn Nà Thinh; mô hình vận động Nhân dân trồng cây mơ để phát triển kinh tế, tăng thu nhập hộ gia đình, góp phần xóa đói giảm nghèo của Chi bộ thôn Khuổi Chang; mô hình tuyên truyền, vận động Nhân dân thu gom và phân loại rác thải vào nơi quy định để xử lý, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới của Chi bộ Khuổi Cuồng; mô hình vận động hội viên trồng chuối tây, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo của Chi hội Phụ nữ thôn Bản Bung, xã Dương Quang; mô hình vận động các nguồn lực trong và ngoài địa bàn chung sức xây dựng nông thôn mới tại xã Dương Quang của Ban Thường vụ Hội Phụ nữ thành phố…

Tích cực thực hiện “Dân vận khéo”, công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố, nhất là cải cách thủ tục hành chính được quan tâm và ngày càng có những chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ, viên chức thành phố không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức phục vụ Nhân dân, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, cải tiến lề lối, chấn chỉnh tác phong làm việc theo phương châm “Gần dân, sát cơ sở”, phòng tránh tình trạng quan liêu, tiêu cực, hách dịch, sách nhiễu Nhân dân.

Phát huy vai trò nòng cốt trong Phong trào “Dân vận khéo”, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và những vấn đề bức xúc trong Nhân dân để kịp thời phản ánh đến cấp uỷ, chính quyền và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết. Các mô hình tiêu biểu như: Mô hình vận động cán bộ và Nhân dân Tổ 3, phường Đức Xuân tham gia xây dựng khu dân cư văn minh đô thị của Ủy ban Mặt trận thành phố; mô hình vận động Nhân dân trong tuyên truyền giải tỏa đường thoát hiểm hạ tầng kỹ thuật, trật tự đô thị, xây dựng đô thị văn minh của Chi bộ 8B (Đảng ủy phường Đức Xuân); mô hình vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân thực hiện môi trường xanh, sạch, đẹp, đường thông, hè thoáng tại khu dân cư của Chi hội Cựu Chiến binh Tổ 11A (Đảng ủy phường Sông Cầu)… đã góp phần tích cực xây dựng đô thị văn mình, đảm bảo an toàn hành lang giao thông, lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố.

Với những kết quả đạt được, thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” thành phố Bắc Kạn đã phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương. Tin tưởng rằng, phát huy những kết quả đạt được, thành phố Bắc Kạn tiếp tục triển khai có hiệu quả Phong trào “Dân vận khéo”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

Hương Dịu