PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo chuyển trụ sở làm việc của Ban Tiếp công dân tỉnh Bắc Kạn
Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo số 98/TB-VP về chuyển trụ sở làm việc của Ban Tiếp công dân tỉnh, tại số 152, đường Trường Chinh, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo nội dung Thông báo, việc cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Ban Tiếp công dân tỉnh đến nay đã xong. Do vậy, kể từ ngày 4/5/2022, Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển trụ sở làm việc từ Trung tâm Phục vụ hành chính công, tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn về số 152, đường Trường Chinh, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn.

Vì vậy, Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn thông báo đến quý cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết để thuận tiện liên hệ trong công việc./.

Thu Cúc