PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức khối đảng, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn (chỉ tiêu năm 2022)
Hội đồng thi nâng ngạch công chức khối đảng, đoàn thể tỉnh vừa ban hành Thông báo số 24-TB/HĐTNN về kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức khối đảng, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn (chỉ tiêu năm 2022).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hội đồng thi nâng ngạch công chức khối đảng, đoàn thể tỉnh thông báo cho các thí sinh được biết, nếu có nguyện vọng đề nghị phúc khảo bài thi thì gửi đơn phúc khảo đối với môn chuyên môn, nghiệp vụ. Hội đồng chỉ xem xét, giải quyết đối với đơn đề nghị phúc khảo nộp trực tiếp, không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị sau thời hạn quy định và không nhận các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng đường bưu chính, thư điện tử, Fax.

Thời gian nộp đơn phúc khảo: Kể từ ngày 21/3/2023 đến 16h30 ngày 4/4/2023.

Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Địa chỉ: Tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

Lệ phí phúc khảo: 150.000đ/bài thi.

Chi tiết tại đây./.

DT