PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo số 20/TB-SNN về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Thông báo, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ tại tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) là đơn vị được chọn để tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, số loại Corola Altis, Biển kiểm soát 97A-003.49 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

DT