PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo kết quả xét chọn danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023 tỉnh Bắc Kạn
Ngày 27/7/2022, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023 đã tổ chức họp xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023 tỉnh Bắc Kạn. Tại cuộc họp, Hội đồng tiến hành thảo luận về điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích cống hiến của từng cá nhân, đồng thời tiến hành bỏ phiếu kín, lựa chọn các cá nhân có đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023 để trình cấp Nhà nước theo quy định.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Kết quả, Hội đồng đã xét chọn được 9 cá nhân để trình xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Ưu tú", gồm:

1. BS CKI. Nông Thị Tuyết, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn.

2. Bs.CKI Hoàng Thị Hiên, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

3. Bs CKI Hà Cát Trúc, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

4. Bs CKI Hoàng Thị Dung, Phó Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Kạn.

5. Bs CKII Tiêu Thị Vân Hạnh, Phó Trưởng Ban thường trực - Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bắc Kạn.

6. Thạc sỹ. Hoàng Xuân Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

7. Thạc sĩ Trần Thị Hằng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

8. Bs Đào Thị Minh Thiện, Trưởng Khoa Chống nhiễm khuẩn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

9. Bác sĩ chuyên khoa II Âu Văn Thảo, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ba Bể.

Xem chi tiết tại đây./

Bích Huệ