PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo nội dung Kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn vừa ban hành Thông báo số 19-TB/UBKTTU thông báo về nội dung Kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Thông báo, tại Kỳ họp ngày 22/11/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung về:

Dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 20215 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Giáo dục và Đào tạo.

Dấu hiệu vi phạm đố với Chi bộ Trường Chính trị tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đảng viên thuộc Chi bộ Trường Chính trị tỉnh./.

Thu Cúc