PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo thời gian triển khai, áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Cục Thuế tỉnh vừa ban hành Văn bản số 789/TB-CTBCA ngày 16/5/2022 thông báo thời gian triển khai, áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại Điều 1, Điều 2 Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính có quy định, kể từ tháng 4/2022, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Theo Thông báo số 110/TB-TCT ngày 4/4/2022 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế về việc thực hiện hóa đơn điện tử giai đoạn 1 tại 6 tỉnh, thành phố và triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 2 cho 57 tỉnh, thành phố có nội dung yêu cầu các Cục Thuế triển khai tập huấn cho công chức thuế và người nộp thuế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế về việc triển khai hóa đơn điện tử..., phấn đấu đến ngày 31/5/2022 phải hoàn thành.

Để đảm bảo kịp thời gian triển khai thực hiện áp dụng hoá đơn điện tử theo quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn thông báo và yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị khẩn trương liên hệ với các đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử như: Trung tâm Kinh doanh VNPT Bắc Kạn, Viettle Bắc Kạn, Mobiíone Bắc Kạn và các đơn vị khác ... để được hướng dẫn, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC./.

Bích Huệ