PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/02/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh (chỉ tiêu năm 2022)
Hội đồng thi nâng ngạch công chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh có Thông báo số 05-TB/HĐTNN triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi nâng ngạch công chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh (chỉ tiêu năm 2022).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Thông báo, ngày 10/3/2023: Từ 14h00’ - 15h00 tổ chức khai mạc, phổ biến nội quy, quy chế; từ 15h00’ - 16h00 cho thí sinh thi thử trên máy vi tính môn kiến thức chung.

Ngày 11/3/2023 thi môn kiến thức chung (trắc nghiệm trên máy vi tính, thời gian làm bài 60 phút), trong đó:

Ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính: Ca 1 từ 7h00 đến 8h00; ca 2 từ 9h00 đến 10h00; ca 3 từ 11h00 đến 12h00.

Ngạch nhân viên lên ngạch cán sự, ngạch cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương: Từ 15h15 đến 16h15.

Ngày 12/3/2023 thi viết môn chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó:

Ngạch nhân viên lên ngạch cán sự, ngạch cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương: Từ 8h15 đến 10h15.

Ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính: Từ 8h15 đến 11h15.

Đối với môn tin học, môn ngoại ngữ: Các thí sinh được miễn thi môn tin học và môn ngoại ngữ theo quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 37, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Địa điểm tổ chức khai mạc, phổ biến nội quy, quy chế và thi tại Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn, tổ 4, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Thí sinh nộp lệ phí thi trực tiếp tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy (tầng 2, khu A, Nhà khách tỉnh) trong giờ hành chính, từ ngày 24/2/2023 đến hết ngày 28/2/2023.

Lưu ý: Thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 30 phút để làm thủ tục dự thi. Khi dự thi mang theo căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng.

Danh sách thí sinh, số báo danh thí sinh, số phòng thi, ca thi được niêm yết tại sảnh tầng 1, nhà A3 Trường Chính trị tỉnh từ ngày 8/3/2023. Các thí sinh kiểm tra tất cả thông tin liên quan, nếu chưa chính xác thì đề nghị Hội đồng thi nâng ngạch công chức điều chỉnh lại thông tin chậm nhất vào 16h00 ngày 10/3/2023.

Hội đồng thi nâng ngạch công chức không tổ chức hướng dẫn ôn tập, các thí sinh tự ôn tập theo danh mục tài liệu đã nêu tại Thông báo số 02-TB/HĐTNN ngày 6/2/2023 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức.

Thí sinh tự sắp xếp nơi ăn, nghỉ trong thời gian dự thi.

Xem chi tiết./.

DT