PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông qua dự thảo kết luận kiểm toán chuyên đề Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Chiều 4/5/2021, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo kết luận kiểm toán chuyên đề Chương trình “Hỗ trợ thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020”. Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng cùng lãnh đạo và đại diện các sở, ngành, địa phương được kiểm toán.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu tại Hội nghị

Trong thời gian từ ngày 5/4/2021 đến nay, Đoàn Kiểm toán đã tiến hành kiểm toán tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Điều phối nông thôn mới, Ban Dân tộc tỉnh và 3 huyện Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm; các huyện còn lại kiểm toán qua hồ sơ. Nội dung kiểm toán tập trung vào việc quản lý và sử dụng kinh phí của Chương trình; việc tuân thủ chính sách, chế độ, pháp luật của Nhà nước; công tác quản lý, chỉ đạo, phối hợp thực hiện Chương trình; tình hình thực hiện mục tiêu Chương trình; tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả của hai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Phạm vi kiểm toán trong năm 2020 và các thời kỳ trước, sau có liên quan.

Đánh giá kết quả kiểm toán, Đoàn cho biết, trong khoảng thời gian ngắn, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Đoàn Kiểm toán và các đơn vị được kiểm toán đã có sự phối hợp tốt trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời nhân định, tỉnh đã quản lý và triển khai các nguồn vốn khá tốt, cơ bản sử dụng đúng mục đích, việc phân bổ nguồn vốn đảm bảo theo đúng quy định, qua đó giúp cho việc triển khai hai chương trình trên địa bàn tỉnh đảm bảo tính hiệu quả. Bên cạnh đó, Đoàn Kiểm toán cũng chỉ ra một số hạn chế trong triển khai thực hiện Chương trình, trong đó có nội dung phân bổ nguồn vốn sự nghiệp còn chậm nên ảnh hưởng đến tiến độ triển khai Chương trình… Các nội dung đã được các đơn vị, địa phương tiếp thu, giải trình làm rõ.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng cảm ơn Đoàn Kiểm toán đã giúp tỉnh đánh giá những mặt đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại trong triển khai thực hiện hai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương có ý kiến giải trình gửi văn bản để Đoàn kiểm toán hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm toán trong thời gian sớm nhất./.

Hương Lan