PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_DeTai_ChiTiet

Tên đề tài Nghiên cứu trồng thử nghiệm gừng trâu, củ kiệu, dưa chuột giống Nhật Bản làm nguyên liệu cho Công ty TNHH Việt Nam Misaki
Cơ quan chủ trì Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi (Đại học Nông lâm Thái Nguyên)
Chủ nhiệm đề tài/dự án T.S Bùi Văn Quang
Thời gian bắt đầu Năm 2020
Thời gian kết thúc
Kinh phí
Tình trạng Đang thực hiện
Mục tiêu Đánh giá được khả năng thích ứng của gừng trâu, củ kiệu, dưa chuột giống Nhật Bản và xác định vùng nguyên liệu 03 loại cây trồng này cho Công ty TNHH Việt Nam Misaki
Tóm tắt
Xếp loại
Tệp tin đính kèm