PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thu hoạch lúa Mùa sớm
Vụ Mùa năm nay, toàn tỉnh thực hiện được 14.130 ha cây lúa ruộng, trong đó trà lúa sớm là hơn 2.290 ha. Hiện nay, người dân đang tập trung thu hoạch lúa sớm để giải phóng đất trồng cây vụ Đông.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Người dân huyện Bạch Thông thu hoạch lúa Mùa sớm

Năm 2021, Bắc Kạn có kế hoạch thực hiện 14.210 ha diện tích lúa vụ Mùa. Kết thúc thời vụ gieo cấy, người dân thực hiện đạt 99% kế hoạch. Trong đó, diện tích sử dụng giống lúa chất lượng 2.730 ha; diện tích sản xuất lúa gắn với tiêu thụ sản phẩm 130 ha.

Vụ Mùa này, tỉnh đã chỉ đạo bố trí bộ giống lúa phù hợp theo từng vùng sản xuất, những giống có cùng thời gian sinh trưởng và đặc điểm sinh học giống nhau bố trí tập trung tạo vùng sản xuất với diện tích lớn, để thuận lợi cho chăm sóc và thu hoạch; không bố trí nhiều giống trên một cánh đồng. Ưu tiên sử dụng các giống có năng suất, chất lượng tốt, có khả năng chống chịu sâu bệnh, thời gian sinh trưởng ngắn để đảm bảo thời gian triển khai các cây trồng vụ Đông năm 2021. Đặc biệt, trên những diện tích có kế hoạch gieo trồng các cây vụ Đông như khoai tây, rau...  chỉ đạo cơ cấu giống gieo trồng vụ Mùa hợp lý.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các địa phương đã tập trung cấy đúng thời vụ, chăm sóc theo kế hoạch. Cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Từ cuối tháng 9, đầu tháng 10, tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, người dân đã tập trung thu hoạch lúa Mùa sớm. Theo thống kê của cơ quan chuyên môn, hiện nay, các địa phương đã thu hoạch được hơn 2.000 ha. Nhiều diện tích đã thu hoạch được người dân gieo trồng cây vụ Đông.

Đối với lúa Mùa chính vụ, với diện tích trên 11.800 ha hiện nay đang bước vào giai đoạn chín đỏ đuôi, chuẩn bị cho thu hoạch. Dự ước năng suất lúa đạt 48 tạ/ha, sản lượng trên 68.000 tấn. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, các địa phương đang chỉ đạo người dân chăm sóc, theo dõi đồng ruộng, tập trung thu hoạch sớm khi thời tiết thuận lợi để tránh ảnh hưởng của các đợt bão gây ra./.

Hương Lan