PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh
Để thay đổi thói quen không dùng tiền mặt, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, các Chi nhánh Ngân hàng đã tập trung triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong các mối quan hệ có liên quan đến việc chi tiêu và giao dịch.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Người dân giao dịch tại Chi nhánh Agribank Bắc Kạn

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 11 chi nhánh ngân hàng và 27 phòng giao dịch của các ngân hàng thương mại, 01 chi nhánh ngân hàng và 07 phòng giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đang hoạt động. Những chi nhánh, phòng giao dịch của các ngân hàng đến thời điểm hiện tại đã cung ứng dịch vụ tài chính tại 15 xã/phường/thị trấn, chiếm 13,88% tổng số xã, phường, thị trấn (không tính điểm cung ứng dịch vụ tài chính của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội), qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ ngân hàng, nhất là các dịch vụ thanh toán. Năm 2020, tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản giao dịch tại ngân hàng trên địa bàn tỉnh là 54,1%; có 17 chi nhánh ngân hàng, phòng giao dịch ngân hàng thương mại trên 100.000 người trưởng thành.

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin - viễn thông và sự phổ biến của các thiết bị di động kết nối internet, hiện trên địa bàn tỉnh, nhiều sản phẩm, dịch vụ mới của ngành Ngân hàng như chuyển tiền trực tuyến qua mobile banking, thanh toán hóa đơn, mua hàng, đặt dịch vụ trực tuyến qua ứng dụng mobile banking/ví điện tử hay thanh toán tại cửa hàng/trên website bán hàng qua mã QR... đã liên tục xuất hiện, ngày càng phổ cập trong cuộc sống, tạo bước phát triển mới trong thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó là dịch vụ thu hộ: Tiền thuế, tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại; thanh toán qua ATM, POS, QR code, nhất là thanh toán qua điện thoại di động, qua internet ngày càng phát triển. Các phương tiện, dịch vụ thanh toán của các đơn vị được vận hành thông suốt, ổn định, khả năng xử lý các giao dịch thanh toán với tốc độ cao, đáp ứng kịp thời nhu cầu giao dịch thanh toán, chuyển tiền đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, chính xác, an toàn và tính bảo mật cao.

Đến 31/12/2020, toàn tỉnh có 31 ATM (tăng 10% so với cuối năm 2019), 81 POS (tăng 26,6% so với cuối năm 2019), hơn 132 nghìn thẻ thanh toán, hơn 114 nghìn tài khoản ngân hàng. Hết năm 2020, số đơn vị đã thực hiện trả lương qua tài khoản là 873 đơn vị, tăng 5,3% so với cuối năm 2019, trong đó 789 đơn vị hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, tăng 5,3%; 26.183 cá nhân đã được trả lương qua tài khoản, tăng 0,2%, trong đó 21.849 cá nhân hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, giảm 1,9% so với cuối năm 2019.

Hiện phương thức thanh toán điện tử kết nối ngân hàng với kho bạc, thuế triển khai khá hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu thu, chi ngân sách của các tổ chức và cá nhân. Đặc biệt là công tác phối hợp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực dịch vụ công được đẩy mạnh. Cụ thể, năm 2020, tổng số thu thuế, phí, lệ phí trên địa bàn qua ngân hàng đạt 85% tổng thu, với 32.359 khách hàng; tổng số thu tiền điện qua ngân hàng đạt 80% tổng thu, với 37.080 khách hàng; tổng thu tiền nước qua ngân hàng đạt 42% tổng thu, với 10.127 khách hàng; thu tiền học phí 07 tỷ đồng, với 15.000 khách hàng; chi trả lương hưu, các chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản ngân hàng đạt 18% số tiền; chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội một lần qua tài khoản ngân hàng đạt 35% số tiền; chi trả các chế độ ốm đau thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe qua thẻ tài khoản ngân hàng đạt 88% số tiền…

Triển khai các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt đồng bộ hướng tới xã hội không tiền mặt là vấn đề vừa có tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài trong bối cảnh mới. Vì vậy, thời gian tới, Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về thanh toán không dùng tiền mặt tới người dân; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương từng bước hiện đại hóa công nghệ và thiết bị thông tin để thuận lợi trong quá trình thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Cùng với đó là phối hợp với Chi nhánh Ngân hành Nhà nước tỉnh chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ hiện có; tăng cường gắn kết giữa dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ tài chính, thương mại…/.

Thu Cúc