PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hỗ trợ thực hiện Dự án liên kết chăn nuôi lợn nái móng cái sinh sản gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn xã Trần Phú, huyện Na Rì
Ngày 30/11/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2286/QĐ-UBND phê duyệt hỗ trợ Dự án liên kết chăn nuôi lợn nái móng cái sinh sản gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn xã Trần Phú, huyện Na Rì thuộc Dự án 2 - Đa dạng hóa sinh kế phát triển mô hình giảm nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự án liên kết chăn nuôi lợn nái móng cái sinh sản gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn xã Trần Phú, huyện Na Rì do Hợp tác xã Công Thành Phát làm Chủ trì liên kết. Dự kiến sẽ có 124 hộ dân tham gia Dự án.

Việc triển khai thực hiện Dự án nhằm góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, đảm bảo giảm nghèo bền vững, phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, giúp người dân xã Trần Phú dần vươn lên thoát nghèo./.

Nông Thị Cúc