PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hướng dẫn mức hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính và UBND các huyện, thành phố thực hiện mức hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Công văn, các đơn vị thực hiện mức hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng khó khăn theo quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau: 

Kinh phí hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non được tính trên số lượng trẻ em được ăn bán trú, bằng 2.400.000 đồng/1 tháng/45 trẻ em, số dư từ 20 trẻ em trở lên được tính thêm một lần mức hỗ trợ. Mỗi cơ sở giáo dục mầm non được hưởng không quá 5 lần mức hỗ trợ nêu trên/1 tháng và không quá 9 tháng/1 năm học.

Các nội dung liên quan khác thực hiện theo quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ./.

Hồng Nhung