PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thượng Giáo nỗ lực giảm nghèo
Với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong công tác giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo của xã Thượng Giáo đã giảm dần qua các năm, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Người dân xã Thượng Giáo chăm sóc bò vỗ béo

Thượng Giáo là xã trung tâm của huyện Ba Bể, đa số người dân sống bằng sản xuất nông nghiệp. Những năm trước đây, đường giao thông trên địa bàn xã còn rất khó khăn, phong tục, tập quán lạc hậu còn phổ biến, trình độ nhận thức cũng như dân trí còn thấp; người dân còn thụ động, chưa biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư hỗ trợ của Nhà nước, thiếu ý chí vượt khó, vươn lên.

Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cùng Nhân dân trong xã luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo xã giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; tổ chức họp triển khai các chủ trương, chính sách của Chính phủ đến các ban, ngành, đoàn thể xã và Nhân dân. Chỉ đạo các ban, ngành phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các hội đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách của Nhà nước đến cán bộ, công chức và Nhân dân các thôn trên địa bàn xã; phân cán bộ phụ trách theo dõi công tác giảm nghèo, theo dõi, giúp đỡ, hướng dẫn các thôn trong quá trình thực hiện các chính sách giảm nghèo.

Chị Đặng Thị Anh Thơ - Bí thư Đảng ủy xã Thượng Giáo cho biết, để thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo trên địa bàn, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các chương trình đầu tư trên địa bàn; thường xuyên vận động Nhân dân tích cực phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống… Nhờ đó, cơ sở hạ tầng được xây dựng đồng bộ, kinh tế - xã hội của địa phương từng bước đi lên, công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn có nhiều chuyển biến đáng kể. Từ năm 2017 đến nay, bình quân mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm 2,82%. Bộ mặt nông thôn địa phương được đổi thay rõ rệt, đời sống Nhân dân ngày càng cải thiện. Đến năm 2021, xã Thượng Giáo đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Năm 2022, để duy trì và nâng cao 19/19 tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, nhất là tiêu chí về thu nhập, giảm nghèo, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo giảm nghèo của xã đã xây dựng kế hoạch giảm nghèo, trong đó xác định những hộ có khả năng thoát nghèo trong năm 2022, từ đó tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình trong sản xuất, triển khai một số mô hình trong toàn xã và ưu tiên các hộ có khả năng thoát nghèo trong năm.

Theo chia sẻ từ Bí thư Đảng ủy xã Đặng Thị Anh Thơ, năm 2022, xã đã chỉ đạo hỗ trợ thực hiện mô hình sản xuất lúa hữu cơ; tập trung phát triển chăn nuôi với mô hình chăn nuôi trâu, bò vỗ béo, chăn nuôi gà. Thông qua các chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, xã đã đề xuất UBND huyện phân bổ kinh phí để xây dựng các mô hình chăn nuôi gà, nuôi cá lồng.

Cùng với đó, xã tập trung tuyên truyền, phát triển các mô hình sản xuất liên kết, tập trung vào một số sản phẩm hàng hóa, hình thành sản phẩm OCOP, tăng hiệu quả sản xuất cho người dân; thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX). Năm 2022, xã đã hỗ trợ và thành lập thêm được HTX Nông nghiệp, du lịch và dịch vụ Thượng Giáo, hiện nay, HTX đang bắt đầu đi vào hoạt động và đã triển khai mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp kết hợp với dịch vụ, du lịch ở địa phương - đây là một hướng đi mới được cấp ủy, chính quyền địa phương đang tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.

Cuối năm 2021, toàn xã Thượng Giáo có 181 hộ nghèo. Qua chỉ đạo, lãnh đạo của xã, cuối năm 2022, toàn xã đã giảm còn 145 hộ nghèo (10,41%), giảm được 36 hộ (2,58%) so với năm 2021.

Với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, xã Thượng Giáo vinh dự là 1 trong 57 tập thể tiêu biểu trong công tác giảm nghèo năm 2022 được UBND tỉnh biểu dương, tặng Bằng khen./.

Hương Dịu