PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 11 (mở rộng)
Sáng 29/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 11 (mở rộng) để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự Phiên họp có các đồng chí: Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.

Các đại biểu dự Phiên họp

Tại Phiên họp, sau khi nghe các Ban của HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả thẩm tra 21 tờ trình dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh và 01 dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ một số nội dung, thống nhất thông qua từng dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khoá X.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh phát biểu tại Phiên họp

Kết luận Phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh đề nghị các Ban HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với những vấn đề được trao đổi, thảo luận; UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan soạn thảo rà soát lại toàn bộ nội dung dự thảo nghị quyết, bổ sung ý kiến đóng góp theo báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, xây dựng báo cáo tổng hợp chung gửi cho đại biểu HĐND tỉnh theo quy định.

Về nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị được trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ sáu chuẩn bị tốt nội dung, qua đó thông tin kịp thời đến cử tri trong toàn tỉnh về thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn được giao.../.

Thu Cúc