PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 9/2022 (mở rộng)
Chiều 29/9, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 9 (mở rộng). Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh và các Phó Chủ tịch Hoàng Thu Trang, Nông Quang Nhất đồng chủ trì Phiên họp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự Phiên họp

Tại Phiên họp, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến đối với báo cáo sơ bộ kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về 16 tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa X.

Phiên họp cũng đã thảo luận, thống nhất thông qua dự kiến thời gian, nội dung Kỳ họp thứ mười (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X. Theo đó, Kỳ họp thứ mười dự kiến tổ chức vào ngày 18/10/2022. Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua một số tờ trình dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình liên quan đến lĩnh vực đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; quy định nội dung chi, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh; quy định về mức bồi dưỡng đối với nhân viên y tế tại các thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu tại các phường, thị trấn; quy định chính sách đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để đáp ứng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018…

Để chuẩn bị tốt cho Kỳ họp thứ mười, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang đề nghị các Ban HĐND tỉnh tổng hợp, tiếp thu các ý kiến của đại biểu tại Phiên họp, khẩn trương hoàn chỉnh các báo cáo thẩm tra để UBND có cơ sở chỉ đạo các ngành chuyên môn tham mưu chuẩn bị tốt những nội dung trình Kỳ họp đảm bảo đúng tiến độ thời gian quy định./.

Thu Cúc