PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn
Sáng 27/5, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 (Nghị quyết). Các đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh buổi làm việc

Thành phố Bắc Kạn là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh gồm 8 đơn vị hành chính, với dân số trên 45.000 người. Thành phố được công nhận là đô thị loại III trực thuộc tỉnh vào năm 2012, đến tháng 3/2015 trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ưu tiên đầu tư các nguồn lực để xây dựng, phát triển thành phố và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, hiện nay, thành phố Bắc Kạn có quy mô về diện tích nhỏ so với các huyện và các đô thị trong khu vực; chưa đáp ứng đầy đủ một số tiêu chí của đô thị loại II; kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế đô thị trung tâm, là vùng động lực của tỉnh. Việc thu hút các nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển thành phố; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng các cụm công nghiệp, dịch vụ, du lịch còn thiếu, chưa đồng bộ...

Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành phố Bắc Kạn đã xây dựng dự thảo Nghị quyết về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn để xứng đáng với vị trí là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo dự thảo, Nghị quyết có mục tiêu chung là xây dựng thành phố Bắc Kạn phát triển toàn diện, là đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh gắn với bảo vệ môi trường; đạt tiêu chí đô thị loại II, là vùng động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo bước chuyển biến rõ nét về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ, du lịch, sản xuất công nghiệp chế biến; xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại gắn với việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc và địa phương; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Tại buổi làm việc, đã có 22 lượt ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết. Các đại biểu cơ bản nhất trí với những nội dung của Nghị quyết, đồng thời tham gia ý kiến làm rõ một số nội dung về mục tiêu cụ thể, những nhiệm vụ và giải pháp xây dựng thành phố Bắc Kạn nhằm đạt mục tiêu đề ra.

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh đề nghị thành phố Bắc Kạn tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu để hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã gợi mở cho thành phố điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong dự thảo Nghị quyết về một số chỉ tiêu cụ thể; các nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với những chỉ tiêu đề ra…/.

Hương Dịu