PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/05/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các huyện, thành phố
Sáng 31/5, các đồng chí: Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban với các huyện, thành phố về công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2023; chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Hội nghị

Trong tháng 5/2023, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ. Kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì ổn định và có bước phát triển. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được quan tâm chỉ đạo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể thường xuyên được chú trọng; công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ tại các địa phương được thực hiện đảm bảo tiến độ.

Tuy nhiên, kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chưa cao. Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt thấp, mới đạt tỷ lệ 16%. Việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia chưa có giải pháp hữu hiệu để tháo gỡ, hướng dẫn thực hiện đồng bộ, toàn diện ở các lĩnh vực nên đến nay tỷ lệ giải ngân mới đạt 12% kế hoạch. Công tác phối hợp giữa các ngành, đơn vị, địa phương mặc dù có chuyển biến nhưng hiệu quả ở một số lĩnh vực chưa cao, nhất là trong xây dựng cơ bản, nông nghiệp, Chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý lâm, khoáng sản… Còn có cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quyết liệt trong ngăn chặn, xử lý vi phạm về san ủi đất trái phép, quản lý, bảo vệ rừng, kiểm soát khai thác gỗ của người dân, doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền, vận động trong cải cách hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số... chuyển biến còn chậm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh định hướng thảo luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đơn vị, địa phương đã thảo luận, làm rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, trong đó tập trung thảo luận, tháo gỡ vướng mắc trong xây dựng cơ bản và thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn…

Các đơn vị đã kiến nghị UBND tỉnh một số nội dung như: Xem xét, bổ sung kế hoạch vốn cho huyện Na Rì để đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới trong năm 2023 và sớm phân bổ vốn dự kiến năm 2024 để địa phương thực hiện việc lập và giao kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia hằng năm đúng quy định; tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn các hợp tác xã, tổ cộng đồng dân cư thực hiện các dự án hợp tác phát triển sản xuất; chỉ đạo Chủ đầu tư sớm thực hiện các thủ tục về đất đai và chi trả bồi thường cho các hộ dân xã Văn Minh do ảnh hưởng của Thủy điện Pác Cáp dâng nước đi vào vận hành phát điện; nghiên cứu có giải pháp cụ thể, đơn giản hơn về các thủ tục để doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân dễ tiếp cận với các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh; ưu tiên bố trí đầu tư nâng cấp, mở rộng đường 25B đoạn Giáo Hiệu, Công Bằng, Cổ Linh, nâng cấp, cải tạo hệ thống các chợ phiên trên địa bàn huyện Pác Nặm để thúc đẩy giao lưu, trao đổi mua bán hàng hóa, phát triển sản xuất…

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động rà soát việc ban hành các kế hoạch, chương trình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh gắn với việc đánh giá, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện. Chủ động xây dựng kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt giải ngân các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn, chú trọng đẩy nhanh tiến độ triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo đúng trình tự, thủ tục; quản lý, sử dụng các nguồn vốn đúng quy định của pháp luật. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sơ kết các chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XII đảm bảo theo chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Các Huyện ủy, Thành ủy chú trọng đưa nội dung kiểm điểm, đánh giá tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn vào nội dung họp thường trực, ban thường vụ cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện. Đồng thời chỉ đạo UBND cùng cấp, UBND cấp xã chuẩn bị thủ tục đầu tư các dự án năm 2024 - 2025 đảm bảo tiến độ gắn với chất lượng.

Tăng cường công tác phối hợp giữa huyện, thành phố với các sở, ngành trong thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng triển khai các chương trình, dự án tại địa phương. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác quản lý đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật…/.

Hương Dịu