PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thưởng vật chất bằng tiền cho tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động
Ngày 30/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đã ký Quyết định số 1841/QĐ-UBND thưởng vật chất bằng tiền cho Hội Khuyến học tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Quyết định, thưởng vật chất bằng tiền cho Hội Khuyến học tỉnh Bắc Kạn 13.410.000 đồng.

Hội Khuyến học tỉnh Bắc Kạn được Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba tại Quyết định số 932/QĐ-CTN ngày 16/8/2022 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Thanh Thuyên