PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã và đang có sức lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tích cực “học tập Bác”

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh học tập chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2022
theo hình thức trực tuyến

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01-KL/TW), tháng 6/2021, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương tới 11 điểm cầu của các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, trong đó có nội dung Kết luận số 01-KL/TW.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức ngày 12/6/2021, toàn tỉnh Bắc Kạn có 110 điểm cầu với tổng số 5.983 đại biểu tham dự. Sau khi học tập trực tuyến toàn quốc, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ đã tổ chức quán triệt, triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc địa phương, đơn vị mình quản lý bằng những hình thức phù hợp.

Để việc học tập và làm theo Bác có hiệu quả, ngay từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị năm 2022. Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 11/11 Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc đã xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đảm bảo đồng bộ, thống nhất và phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị; nội dung cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện kế hoạch năm 2022, tháng 3/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, phát huy sáng tạo, khát vọng xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh bền vững” bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp qua sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tới các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Theo đó, toàn tỉnh có 768 điểm cầu (trong đó có 151 điểm cầu trực tuyến và 617 điểm tập trung xem trực tiếp qua sóng Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh) với gần 30.000 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang theo dõi học tập.

Nhiều việc “làm theo Bác”

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc đã xây dựng kế hoạch “làm theo Bác” với nhiều việc làm cụ thể, tập trung vào công tác phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch “Làm theo Bác” của cấp mình, trong đó tập trung lựa chọn những vấn đề hạn chế, yếu kém của địa phương, đơn vị từ năm trước đã được chỉ ra để khắc phục trong năm sau; những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những giải pháp đột phá, sáng tạo để phát triển đơn vị, địa phương…

Một số địa phương, đơn vị có những việc làm thiết thực, giải quyết dứt điểm những hạn chế, tồn tại từ nhiều năm trước hoặc nâng cao chất lượng công tác chuyên môn được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Tiêu biểu như huyện Ba Bể - xử lý dứt điểm các hộ dân bán hàng không theo quy định ở Ao Tiên và đảo An Mã - hồ Ba Bể; Công an tỉnh - đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Trên địa bàn tỉnh, nhiều việc “làm theo Bác” của tập thể và cá nhân trong toàn Đảng bộ đã được thực hiện, tạo thành phong trào lớn có tác động tích cực, sâu rộng trong xã hội, góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào thực chất và thấm sâu trong đời sống xã hội. 

Đã có nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc được phát hiện và biểu dương vì có thành tích xuất sắc trong công tác, có hành động đẹp, việc tử tế được Nhân dân ghi nhận. Tiêu biểu như huyện Bạch Thông có 159 tập thể, cá nhân được ghi danh; Công an tỉnh biểu dương được hơn 20 tập thể, cá nhân; huyện Pác Nặm có 9 tập thể, 41 cá nhân được ghi danh; Công an tỉnh nhận được hơn 10 thư cảm ơn của Nhân dân. Nhiều mô hình, cách làm hay đã được triển khai hiệu quả và có sức lan tỏa như: Mô hình “Quỹ tiết kiệm cộng đồng”, “Hợp tác xã phát triển nông nghiệp công nghệ cao”, “Đoàn thanh niên trung tâm y tế huyện vì bệnh nhân nghèo,… của Đảng bộ huyện Bạch Thông; mô hình “Cán bộ, chiến sĩ nói lời hay, làm việc tốt, vì Nhân dân phục vụ” của Đảng bộ Công an tỉnh...

Huyện ủy Bạch Thông tổ chức Hội nghị gặp mặt biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân
tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

Cùng với các địa phương, đơn vị trong cả nước, tỉnh Bắc Kạn đang đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và làm theo Bác, tích cực học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trong toàn Đảng bộ, nhằm khơi dậy ý chí khát vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động để xây dựng quê hương Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững./.

Hương Dịu